Ärende

8. Namn på kvarter inom detaljplan för Östra Sala backe