Ärende

3 Namn på park intill Akademiska sjukhuset för att hedra veteraner