Ärende

13 Namn inom kvarteret Ångkvarnen, antagande

Det här är ett beslutsunderlag.