Ärende

13 Namn inom kvarteret Ångkvarnen, antagande