Yttrande

16 Yttrande om utredningsvillkor U3 vid Uppsala flygplats, Fullerö 18:48 m.fl.