Yttrande

20. Yttrande över Naturvårdsverkets redovisning av förbättrad avfallstatistik

Det här är ett beslutsunderlag.