Ärende

Ärende om direktiv för att utreda kulturhusverksamheterna