Ärende

Ärende om avtal mellan kulturnämnden och Destination Uppsala AB om medborgarskapsceremoni år 2015-2016