Protokoll

protokoll kulturnämnden 22 september 2015