Ärende

11. Val till trafiksäkerhetsrådet och kommunala pensionärsrådet