Yttrande

9. Motion av Stefan Hanna om extra föreningsbidrag