Yttrande

3.06 Detaljplan för kvarteret Fältläkaren, samråd