Ärende

2. Fyllnadsval till kommunala handikapprådet