Ärende

01. Uppföljning per augusti 2016 - ekonomi och verksamhet