Ärende

1. Uppföljning per april 2016 - ekonomi och verksamhet