Interpellation/fråga

9. Fråga om trafiksäkerheten och återinförande av skolskjuts under ombyggnation