Ärende

Ärende om avtalsersättning 2015 till Nämnden för Diakonicentrum Uppsala