Motion

Motion om ansökan om Uppsala som millenniekommun

Det här är ett beslutsunderlag.