Ärende

Ärende om avtalsersättning för Stenhagens Bildnings och kulturcentrum