Ärende

6.5 Val av ledamot till nämndens arbetsutskott