Ärende

5.1 Av Kenny Jonsson (C) aktualiserad fråga om Lärcentrum