Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 28 september 2017