Ärende

6.1 Uppsala Stadsmission: Ansökan om verksamhetsbidrag till sociala företag 2018