Ärende

6.5 Uppsala Stadsmission: Ansökan om verksamhetsbidrag 2017