Ärende

6.2 Överenskommelse om partnerskap med föreningen Tjejers Rätt i Samhället, TRIS