Ärende

4.3 Överklagande av dom Competens Utbildning Sverige AB ./. Uppsala kommun