Protokoll

Protokoll, arbetsmarknadsnämnden 24 september 2015