Protokoll

Protokoll arbetsmarknadsnämnden 19 november 2015