Ärende

14. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut