Ärende

09. Rapportering till kommunfullmäktige av ej verkställda beslut