Yttrande

08. Remissvar över Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala