Ärende

11. Vård o omsorgs åtagande av drift 2016, Kommunövergripande verksamhet