Ärende

9. Ekonomiskt bokslut och prognos per oktober 2016