Ärende

3.09 Svar på skrivelse angående övernattningslägenhet