Yttrande

Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen