Yttrande

3.10 Remiss från inspektionen för vård och omsorg om förslag till föreskrifter