Protokoll

Protokoll, arbetsutskott 20 augusti 2013