Protokoll

Protokoll, förstärkt presidium 7 november-2011