Motion

33. Svar på motion om öppna sammanträden i samtliga råd och nämnder från (FI)