Ärende

5. Komplettering av taxor och avgifter 2019 för idrotts- och fritidsnämnden