Ärende

4. Revidering av regler för arvode & ersättningar för förtroendevalda 2019-2022