Ärende

3. Yttrande över granskning av exploateringsredovisning 2018