Motion

18. Motion om att förbjuda specialmat baserad på religiösa skäl från (SD)