Ärende

8. Ändrad huvudman för projektstöd för lokal överenskommelsen med föreningslivet