Ärende

17. Bildande av aktiebolag samt uppdrag om överlåtelse av fastighetsägande