Ärende

investeringsbudget samt lånelimiter och räntevillkor 2017 för de helägda bolagen