Motion

otion av Mohamad Hassan och Benny Lindholm (båda L) om att öka äldres integritet