Yttrande

Motion av Jonas Segersam m fl (alla KD) om kommunens indelning i valkretsar 2018