Ärende

Överlåtelse av mark i Östra Fyrislund till Aspholmen Fyrislund