Ärende

Ändring av placeringsreglemente för förvaltade donationsstiftelser