Ärende

Överföring av ansvaret för träffpunkt Gudruns uppdrag till omsorgsnämnden